Om Devox Consulting AB

Devox Consulting AB är ett konsultbolag verksamt inom området systemutveckling och teknisk innovation. Bolaget bildades som en enskild firma 2008 och aktiebolaget bildades 2021. Vi vill erbjuda våra kunder en kund- och verksamhetsanpassad lösning på de problem som presenteras för oss. Vi är gärna med i hela processen från idé till färdig produkt.

Över 20 års erfarenhet

Med över 20 års erfarenhet av utveckling och specialanpassning av system varav 10 år som konsult så finns erfarenheten att möta de höga krav som ställs på en modern konsult inom IT-området. Inget uppdrag är för litet eller för udda.

BRED KOMPETENS

Erfarenheten sträcker sig från system till moderna industriföretag, övervakning och inbrottslarm via hårdvarukonstruktion och olika inbyggda system till 3D-cad samt 3D-utskrifter. Detta ger en bred kompetens, redo för ditt nästa projekt.

SÄKERHETEN I FOKUS

Hotet mot våra system och tillgångar har aldrig varit större. Med en bred kompetens och utpräglat säkerhetstänk har vi kunskapen som krävs för att utveckla säkra men ändå användarvänliga system.

Projekt

Här finns några av de projekt som vi genomfört.

Sterners biltvättsystem

Vi utvecklade det API som biltvättautomaterna och gör-det-självstationerna kommunicerar med. Vi utvecklade även det webbsystem som tvättägarna kan logga in i och lägga till kunder, ta ut fakturaunderlag samt se statistik.

Boxmore Paketutlämningslösning

Vi utvecklade den inbäddade programvaran till Boxmore paketutlämningsskåp. Programvaran är konfigurerbar för olika skåps konfigurationer och det grafiska gränssnittets färger samt logotyper kan anpassas efter kundens behov. Utöver det utvecklades även en webbportal där ägarna till skåpet kan logga in och boka samt administrera sitt skåp.

Tripletexintegration

För en kunds räkning utvecklade vi en  lösning för automatisk fakturering från kundens system till Tripletex. Projektet inkluderade skapande av order, faktura samt logik kring hantering av referenspersoner.

KONTAKTA OSS

Skicka ett meddelande